Juzu’ 15 – Pendahuluan

Surat yang ke17 ini bernama Surat al-Isra’. yang artinya berjalan malam.  Diambil yang demikian itu menjadi namanya. ialah karena ayatnya yang pertama menerangkan Maha Sucinya Allah.  Tuhan Seru Sekalian Alam dan Maha Kuasanya karena telah memperjalankan hambaNya, yaitu Nabi Muhammads.a.w.dimalam hari dari Masjidil Haram yang berada di Makkah itu menuju Masjid al-Aqsha.  Sedang jarak di antara kedua mesjid itu, atau jarak di antara Tanah Hejaz dengan Tanah Palestina adalah jauh.  Al-Aqsha artinya ialah jauh!

Di samping bernama al-lsra`. surat ini pun diberi nama juga Surat Bani Israil.  Sekali baca dapat kita merasakan bahwa bacaan al~lsra’ dengan Bani Israil adalah berdekatan.  Sebab itu orang membacanya pun kadang-kadang hampir bersamaan saja.  Dan diberi nama Surat Bani Israil karena dari ayat 2 sampai 8 ada diterangkan tentang suka-duka yang ditempuh oleh Bani Israil sejak mereka di bawah pimpinan dan bimbingan Nabi Musa membebaskan diri dari penindasan Fir`aun di Mesir, sampai naik bintangnya dan sampai pula mereka jatuh sampai dua kali, karena ajaran Nabi Musa itu tidak mereka pegang lagi.

Sesudah menerangkan sepintas lalu. tetapi secara mendalam tentang sebab-sebab kejatuhan Bani Israil itu, untuk menjadi pengajaran, baik bagi keturunan Bani Israil yang hidup di Madinah ketika ayat diturunkan, atau bagi Ummat Muhammad buat segala zaman untuk dijadikan kaca perbandingan, maka berturutlah datang ayat-ayat memberikan tuntunan tentang akidah, pegangan kepercayaan dan budi pekerti yang harus ditegakkan, supaya hidup manusia selamat baik dalam hubungannya dengan Allah atau dalam hubungannya sesama manusia.

Dari ayat 22 sampai ayat 38 kita diberi tuntunan budi pekerti yang akan dijadikan pegangan hidup itu, sejak dari Tauhid mengesakan Allah, sampai sikap hormat khidmat kepada ibu-bapa, sampai juga kepada sikap hidup dengan sesama manusia.

Dari ayat 61 sampai 65 sebagai terdapat pada beberapa surat yang lain, dilukiskanlah permulaan pertentangan di antara nenek-moyang manusia pertama, Adam dan Hawa dengan Iblis, sampai Adam dapat diperdayakan, sampai Adam dan Hawa dan Iblis itu pun disuruh keluar dari dalam syurga.  Dan setelah keluar dari dalam syurga, Adam dan keturunannya disuruh berdiam di muka bumi ini sampai kepada suatu masa yang telah ditentukan.  Dan Tuhan pun menjanjikan. bahwa selama manusia itu masih memegang teguh petunjuk~petunjuk yang didatangkan oleh Tuhan, manusia itu akan selamat.  Kemudian itu diterangkan pula bahwa Iblis seketika akan dikeluarkan itu meminta kepada Allah agar diberi kesempatan memperdayakan manusia itu, sehingga ajaran Syaitanlah yang berpengaruh dan manusia itu jadi tersesat.

Diterangkan di sana bahwa Tuhan memberikan kesempatan itu kepada Iblis, dengan peringatan bahwasanya `lBAADl, artinya HambaKu Yang Sejati, yang selalu menyadari bahwa Akulah Tuhan, tidaklah akan dapat engkau perdayakan, tidaklah akan dapat engkau kuasai (ayat 65).

Setelah membuat umpama dari hal kehidupan manusia itu dengan bahtera (kapal) yang belayar mengharung lautan besar, maka pada ayat 70 disadarkanlah manusia oleh Tuhan bahwa manusia itu diberiNya kemuliaan dalam dunia, ditanggung hidupnya di darat dan di laut, dijamin rezekinya dan dilebihkan dia daripada makhluk yang lain.

Sesudah itu diteruskanlah ayat-ayat tuntunan bagi Nabi Muhammad s.a.w. sendiri bagaimana caranya dia memperkuat peribadinya menyampaikan da`wah, supaya dia tetap hati. jalan yang lurus, jangan perduli akan bujukan mereka, meskipun; antara itu dia akan diusir dari negerinya (kemudian ternyata beliau hijrah juga ke Madinah).  Disuruh dia selalu beribadat, tegakkan sembahyang, lakukan shalat tahajjud tengah malam, karena dengan demikian martabat beliau akan lebih ditinggikan; masuk dengan benar, keluar pun dengan benar, dan kekuasaan akan langsung diterima dari Allah.  Dan al-Quran adalah obat.  Semuanya itu adalah teladan bagi ummatnya dalam terus menegakkan da`wah bagi agama ini; selama dunia masih terkembang dan manusia masih mendiami bumi ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *