Surat Maryam – ayat 1

“Kaf – Ha – Ya ~ ‘Ain – Shad.” (ayat I).

Semuanya adalah huruf-huruf hija-iyah. yang sebagai telah banyak kita uraikan, sepintas lalu dapat dikatakan tidak ada arti yang terkandung di dalam huruf-huruf.  Sehingga banyak ahli tafsir mengatakan saja “Allahu a’lamu bi muradihi”;  Allah-lah yang lebih tahu apa maksudnya.  Tetapi sungguhpun demikian terdapat juga beberapa riwayat yang oleh ahli-ahli tafsir bahwa huruf- huruf itu ada artinya.  Menurut satu riwayat yang diterima dari lbnu Abbas; keempat Huruf itu adalah potongan daripada nama-nama Allah.

Huruf Kaf adalah potongan dari nama Allah AL-KABIR yang berarti Maha Besar.  Huruf Ha potongan dari nama Allah, yaitu AL HADI, yang berarti Yang Memberikan Petunjuk.  Huruf Ya berikut dengan huruf ‘Ain adalah dari AL-‘AZIZ, Yang Maha Kuasa atau Maha Perkasa.

Dan satu tafsiran lagi diterima dari Abdullah bin Mas`ud dan beberapa sahabat Rasulullah s.a.w, yang lain; Kaf potongan dari Al-Malik; ialah nama Allah yang berarti Maharaja.  Huruf Ha potongan atau akhir dari kalimat Allah itu sendiri. Ya dan ‘Ain dari kalimat AL-‘AZIZ sebagai arti yang di di atas tadi iuga.  Sedang huruf Shad ialah potongan nama salah satu nama Allah lagi, yaitu AI-Mushawwir; artinya yang memberi rupa dan bentuk bagi sesuatu.

Dan terdapat juga penafsiran-penafsiran yang lain yang hampir sejalan.  Lalu akhimya orang kembali lagi kepada sebutan yang terkenal itu; “Allah-lah yang lebih tahu apa arti huruf-huruf itu.